Ръководство – Педиатричен мултисистемен възпалителен синдром, временно асоцииран с COVID-19

Източник: https://www.rcpch.ac.uk/sites/default/files/2020-05/COVID-19-Paediatric-multisystem-%20inflammatory%20syndrome-20200501.pdf?fbclid=IwAR1rCw-1vUcBDGBVZ9-T7QSC3g841YQ3ZsM3lwmhb_JX5xFAWL9O0qwRkfc

Превел: Симона Стаменова

Повечето деца са безсимптомни или проявяват леки симптоми при инфекция с COVID-19. Въпреки това през последните два месеца бяха установени малък брой деца, които развиват значителен системен възпалителен отговор. Всички деца са диагностицирани и лекувани …

Прочетете повече

Ръководство за лечение на COVID-19

Многопрофилна болница Масачузетс (MGH)

Източник: https://www.massgeneral.org/assets/MGH/pdf/news/coronavirus/mass-general-COVID-19-treatment-guidance.pdf

Превод: Боряна Маринкова

Този документ е изготвен (през март / април 2020 г.) от и за медицински специалисти на MGH и се предоставя публично само за информационни цели в контекста на COVID-19 и във

Прочетете повече