Теория и практически техники на пронацията

Пронацията (поставяне по корем) включва позициониране на пациента с вентрална страна надолу, и дорзална страна нагоре.

Защо да поставяме по корем пациенти в ARDS (синдром на остър респираторен дистрес)?

В легнало положение при ARDS белодробният паренхим представлява оток, хомогенно разпределен …

Прочетете повече