Препоръки за провеждане на хирургично лечение в условията на пандемия от КОВИД-19 при конкретни онкологични заболявания

Източник: https://www.surgonc.org/resources/guidelines/

Превод: д-р Илиян Илиев

Този документ представлява извадка от писмото на настоящия и новоизбрания президент на американското Дружество за хирургична онкология (SSO) (бел. прев.), публикувано на 08.04.2020 г.

Карцином на гърдата

            Отлагане на оперативното лечение за период …

Прочетете повече

Препоръки относно триажа и провеждането на хирургично лечение в условията на пандемия от КОВИД-19: колоректална онкохирургия

Американски колеж на хирурзите

Източник: https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/elective-case

Превод: д-р Илиян Илиев

Колоректална онкохирургия

Фаза I. Полу-неотложни обстоятелства (фаза на подготовка)

Малък брой пациенти с КОВИД-19, неизчерпани болнични ресурси, в интензивното отделение на болничното заведение все още са налични използваеми респиратори и …

Прочетете повече

Измерения на реакцията срещу COVID-19 в областта на човешките права

Източник: https://www.hrw.org/news/2020/03/19/human-rights-dimensions-covid-19-response?fbclid=IwAR0QRH_0VP7AF3mF13HML2Vq7IqHiThgKy9yODk-Rk6dVVxHQQpeBnZ6EI8

Превод: Василена Доткова

На 11 март 2020 Световната здравна организация (СЗО) обяви, че разпространението на вирусното заболяване COVID-19, идентифицирано за пръв път през декември 2019 в китайския град Ухан, е достигнало до мащаб на глобална пандемия. Позовавайки се …

Прочетете повече

Препоръки от Института „Робърт Кох“ относно хигиенните мерки за персонала, участващ в лечението на пациенти с инфекция от SARS-CoV-2

Препоръки от Института „Робърт Кох“ относно хигиенните мерки 

касаещи персонала участващи в лечението на пациенти с инфекция 

от SARS-CoV-2 

Към 13 март 2020 г. 

Наличната досега информация за епидемиологията на SARS-CoV-2 показва, че предаването се случва най-вече при близък (напр. Домашен …

Прочетете повече