Препоръки на Европейския съвет по ресусцитация по отношение на КОВИД-19

Източник: https://erc.edu/covid

Превод: д-р Илиян Илиев

24 април 2020 г.                                                                          Първо издание

Раздел 1

Автор: JP. Nolan

            Настоящото ръководство е публикувано на 24 април 2020 г. и ще бъде променяно и преработвано с нарастване на познанията и опита ни …

Прочетете повече

Решения относно разпределението на ресурсите в интензивната медицина в контекста на пандемията от КОВИД-19

Препоръки от клас S1

Номер от регистъра на Работната група на научните медицински дружества (AWMF): 040-013

Източник: https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/040-013l_S1_Zuteilung-intensivmedizinscher-Ressourcen-COVID-19-Pandemie-Klinisch-ethische_Empfehlungen_2020-04.pdf

Превод: д-р Илиян Илиев

Вариант 2
Клинични и етични препоръки на
Немското междудисциплинарно дружество по интензивна и спешна медицина (DIVI)
Немското дружество …

Прочетете повече

Работа по време на сепсисна криза: насоки за лечение на критично болни лица над 18 год. с COVID-19

Източник: https://www.esicm.org/wp-content/uploads/2020/03/SSC-COVID19-GUIDELINES.pdf?fbclid=IwAR0rSMmO4Cr-chz5PA3mlHEGg9dHs5B6TYFxk117Gbdy_1ltNqc3Dyma6qc

Преводач: Анастасия Виденова

ОТКЪС (Публикуваме само препоръките)

История

Новият тежък остър респираторен синдром „Коронавирус-2“ (SARS-CoV-2) е причината за бързо разпространяващо се заболяване, наречено „коронавирусна болест-2019“ (вкратце: COVID-19), засягащо хиляди хора по света. Необходими са спешни насоки за клиницистите, …

Прочетете повече