Възпалителна активност и пироптоза при COVID-19 пациенти с лимфопения и чернодробни заболявания

Източник: https://doi.org/10.1016/j.jhep.2020.06.034
Превод: Боряна Маринкова

Предпечат

Автори
Alexander Kroemer1; Khalid Khan1; Matthew Plassmeyer2; Oral Alpan2; M.A. Haseeb3; Raavi
Gupta3; Thomas M. Fishbein1

Към редактора: Както наскоро бе подчертано в Journal of Hepatology и на други места, пациентите с чернодробни …

Прочетете повече

Грижа за пациенти с чернодробно заболяване по време на пандемията от COVID-19

Източник: https://easl.eu/wp-content/uploads/2020/04/EASL-ESCMID-Position-Paper-on-COVID-19-and-the-liver-2-April-2020.pdf?fbclid=IwAR0XItfD4A5znKe2T6Zg7ju1v5TFFWqGa1UxFdrrf5pT83n3G7D8AoBMF_Y

Превод: Кристина Филипова, Мария Попова

Резюме

Пандемията от коронавирусното заболяване 2019 (COVID-19) е огромно предизвикателство за здравните системи в засегнатите общества. Възрастните пациенти и тези с предшестващи здравословни проблеми са идентифицирани като популации с риск от тежко протичане …

Прочетете повече