Съображения за адаптиране на здравните и социалните мерки в контекста на COVID-19

Временно ръководство 16 април 2020 г.

Източник: https://apps.who.int/iris/handle/10665/331773?fbclid=IwAR1b7KvEQ2fkFRVfOrvVKX6sUivBx2gA_QWWmNtHAWDY5gRpcl3-WgQPFVQ

Превод: Боряна Маринкова

По целия свят държавите са въвели редица мерки за контрол и подготовка за реагиране на COVID-19. Общата цел на глобалната стратегия на СЗО спрямо COVID-19 1 е всички страни …

Прочетете повече