Международно експертно консенсусно становище относно ролята на образно-диагностичните изследвания при деца с КОВИД-19: находки, докладване на данни и препоръки

Източник: https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/ryct.2020200214

Превод: д-р Илиян Илиев

Автори:

Alexandra M. Foust, DO1, Grace S. Phillips, MD2, Winnie C. Chu, MD, FRCR3, Pedro Daltro, MD, PhD4, Karuna M. Das, MD5, Pilar Garcia-Peña, …

Прочетете повече

АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ В СТРУКТУРИТЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ С COVID-19

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО КАРДИОТОРАКАЛНА РЕНТГЕНОЛОГИЯ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РАДИОЛОГИЯ

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

версия 01 април 2020

Обявената пандемия поради разпространението на заболяването COVID 19, причинено от коронавирус (SARS-CoV-2) налага адаптиране на съществуващите правила за …

Прочетете повече