Психологическото въздействие на карантината и как да бъде намалено: бърз преглед на данните

Автори: Samantha K Brooks, Rebecca K Webster, Louise E Smith, Lisa Woodland, Simon Wessely, Neil Greenberg, Gideon James Rubin

Оригинална статия на английски език: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30460-8/fulltext?fbclid=IwAR2JZhdBXHVaOS2b2hFgYACyXE2sLZtpjV8bd9mygKT-cpqNOVs83mvfVrw

Превод: Нона Русева

Вследствие на коронавирус епидемията от декември, 2019, в много държави, хора, които …

Прочетете повече