Перспективи на имунологични отговори при COVID-19

Източник: https://www.nature.com/articles/s41418-020-0530-3?fbclid=IwAR2gvtlDaYcpSu-UEDO6FVMvK_dMKLyFgSAHq2z0Z3vT_CbizKiisxnWE4M
© Превод: Цветелина Младенова

Editorial
Публикувано: 23-и март 2020
COVID-19 infection: the perspectives on immune responses
Yufang Shi, Ying Wang, Changshun Shao, Jianan Huang, Jianhe Gan, Xiaoping Huang, Enrico Bucci, Mauro Piacentini, Giuseppe Ippolito & Gerry Melino
Цитат: …

Прочетете повече

Размах на съпътстващите имунни реакции преди възстановяване на пациент: клиничен случай на пациент с леко протичащ COVID-19

Източник: https://www.nature.com/articles/s41591-020-0819-2?fbclid=IwAR0JvkElH2XEODUcRxk6ozObXON1Zi29CFQb81oJNLS8s7FYB5RnGcK0d28

Превод: Цветелина Великова

Irani Thevarajan, Thi H. O. Nguyen, Marios Koutsakos, Julian Druce, Leon Caly, Carolien E. van de Sandt, Xiaoxiao Jia, Suellen Nicholson, Mike Catton, Benjamin Cowie, Steven Y. C. Tong, Sharon R. Lewin & Katherine Kedzierska …

Прочетете повече