Възможности за разделяне на потоците пациенти с подозрение за COVID-19, с потвърден COVID-19 и други пациенти

Източник: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Getrennte_Patientenversorgung.html;jsessionid=D521B112F697E68742FA483AC637DBB5.internet062#doc13805124bodyText1

Превод: Рени Петкова

Въведение

Нозокомиалните инфекции и заразяването на здравните работници (health care worker (HCW) -медицински работник) представляват особено предизвикателство при големи огнища като това на SARS-CoV-2. Разпространението на болестта и образуването на огнища в болниците имаха ключова …

Прочетете повече