Да останем активни по време на COVID-19: препоръки на СЗО

Източник: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/be-active-during-covid-19

Преводач: Габриела Йорданова

Какво означава физическа активност?

Физическата активност включва всички форми на активен отдих, практикуване на различни спортове, колоездене и разходки, както и дейности около дома и в градината. Не е задължително да се занимавате …

Прочетете повече