Препоръки относно триажа и провеждането на хирургично лечение в условията на пандемия от КОВИД-19: онкохирургия на гърдата

Американски колеж на хирурзите

Източник: https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/elective-case

Превод: д-р Илиян Илиев

Онкологична хирургия на гърдата

            Настоящите препоръки са разработени от Консорциума по онкологична хирургия на гърдата в условията на пандемия от КОВИД-19 (COVID 19 Pandemic Breast Cancer Consortium), който се …

Прочетете повече