Гастроинтестинални ендоскопски изследвания в условията на пандемия от КОВИД-19

Експертно становище на Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия и Европейското дружество на сестринския и помощния персонал в гастроентерологията и ендоскопските процедури

Източник: https://www.esge.com/esge-and-esgena-position-statement-on-gastrointestinal-endoscopy-and-the-covid-19-pandemic/
Превод: д-р Илиян Илиев

Преработено и допълнено издание № 1 (18.03.2020 г.)

Въведение

            Неотдавна епидемията от …

Прочетете повече