Препоръки относно триажа и провеждането на хирургично лечение в условията на пандемия от КОВИД-19: детска хирургия

Американски колеж на хирурзите

Източник: https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/elective-case

Преводач: д-р Илиян Илиев

Детска хирургия

Основни принципи:

  • целта на тези препоръки е да обезпечат предоставянето на навременна хирургична помощ на децата със спешни и неотложни състояния, да оптимизират използването на медицинските ресурси (напр.
Прочетете повече