Препоръки относно триажа и провеждането на хирургично лечение в условията на пандемия от КОВИД-19: гинекология

Американски колеж на хирурзите

Източник: https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/elective-case

Превод: д-р Илиян Илиев

Гинекология

Препоръки на университета „Темпъл“ (Temple University, v3.23.20)

Предложения относно планирането на оперативните процедури в областта на акушерството и гинекологията в условията на пандемия от КОВИД-19

Диагнози, изискващи спешно оперативно

Прочетете повече