Препоръки относно триажа и провеждането на хирургично лечение в условията на пандемия от КОВИД-19: метаболитна и бариатрична хирургия

Американски колеж на хирурзите

Източник: https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/elective-case

Преводач: д-р Илиян Илиев

Метаболитна и бариатрична хирургия

1.4 Препоръки на Американското дружество за метаболитна и бариатрична хирургия (ASMBS, v3.23.20)

Спешни състояния

Изискват се незабавни действия; налице са животозастрашаващи или трайни …

Прочетете повече