Препоръки на тема: контрол на коагулационния статус при КОВИД-19

Работна група за периоперативен контрол на коагулационния статус на Австрийското дружество по анестезиология, реанимация и интензивна медицина

Източник: https://www.oegari.at/web_files/cms_daten/agpg_covid19-2020.pdf

Превод: д-р Илиян Илиев

Автор за кореспонденция:
Dr. Johannes Gratz, EDIC
agpg@oegari.at

Съавтори:
Mirjam Bachler, PhD; Dr. Sabine Heil, DEAA; Dr. …

Прочетете повече