Инфекция COVID-19 при деца

Ian P Sinha, Rachel Harwood, Malcolm G Semple, Daniel B Hawcutt, Rebecca Thursfield, Omendra Narayan и кол.

Публикувана на 27 март 2020

Източник:https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30152-1

©Превод: Боряна Маринкова

С увеличаването на процентите на хоспитализация и смъртност …

Прочетете повече