Синдромът на цитокинова буря и имуносупресията

Публикувано на 13-ти март, 2020
Източник: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30628-0

Превод: Йоана Стоянова

На 12 март 2020 г. беше потвърдено, че 125 048 човека в света са заразени с болестта, причинена от коронавируса (COVID-19), със смъртност средно от 3,7%1. За сравнение, при …

Прочетете повече

Насоки на Европейската лига за борба с ревматизма (EULAR) за пациентите с ревматични мускулно-скелетни заболявания в периода на разпространение на COVID-19

Източник: https://www.eular.org/eular_guidance_for_patients_covid19_outbreak.cfm?fbclid=IwAR1fWFzIKLnXb12EqPWyL6D5sMoYYRamrccI9AdSQeO8OdZCnjjN6Oluun8

Превод: Надя Радулова

В периода на разпространение на COVID-19 е твърде вероятно да възникнат въпроси и да се породи тревога във връзка с хората, страдащи от ревматични мускулно-скелетни заболявания, които приемат имуносупресори, например биологични препарати, инхибитори на Янус …

Прочетете повече