Ръководство за редовни имунизации по време на COVID-19 пандемия в Европейски регион на СЗО

Източник: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/433813/Guidance-routine-immunization-services-COVID-19-pandemic.pdf?ua=1&fbclid=IwAR1DLHh65APicfKgLd0dW78Jz82ht7Hfk8Id5f1okQ_HAPKzmz8cO94n9CQ

Превод: Симона Стаменова

Издадено на 20 март 2020
Забележка: Това ще е редовно преразглеждано и актуализирано с развитието на епидемиологичната ситуация от COVID-19

Като извънредна ситуация в областта на общественото здравеопазване с международно значение, пандемията от COVID-19 (причинена …

Прочетете повече